Prawo autorskie i licencje Creative Commons – szkolenie w Częstochowie

Data/Czas
Date(s) - 10/03/2020
11:00 - 15:00

Lokalizacja
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Kategorie


Bezpłatne szkolenie dla redakcji czasopism naukowych.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia: otwarty dostęp i jego zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW, wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek, na Platformie znajdzie się 300000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Szkolenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Program spotkania:
11.00 – 11.20: Rejestracja uczestników i powitalna kawa

11.20 – 11.30: Wstęp i powitanie uczestników

11.30 – 12.45: SESJA I. Ryszard Burek
Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych

12.45 – 13.30: przerwa obiadowa

13.30 – 14.15: SESJA II. Krzysztof Siewicz
Prawa autorskie i licencje Creative Commons

14.15 – 14.30: przerwa kawowa

14.30 – 15.00: SESJA III. Ryszard Burek, Krzysztof Siewicz
Dyskusja i zakończenie.

SESJA I: otwarty dostęp – zalety, przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce, Koalicja S, Plan S, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.
SESJA II: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.
SESJA III: pytania uczestników.

Rejestracja

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł