Szkolenie dla redakcji czasopism naukowych podczas WTK 2019

Zapraszamy  redaktorki i redaktorów publikacji naukowych na spotkanie poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych i udostępnianiu treści na licencjach Creative Commons. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane m.in. zagadnienia praktyczne: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach, procedura przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW. Dla wydawców i autorów obecność […]

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

16 kwietnia 2019 r. Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zawarło z Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydawnictwem, umowę na udostępnianie treści 66 czasopism naukowych na platformie ICM UW. Czasopisma udostępniane są bezpłatnie w Bibliotece Nauki.

Nasz zespół

Zobacz, kto pracuje przy tworzeniu Platformy Polskich Publikacji Naukowych

Platforma Polskich Publikacji Naukowych

Celem projektu jest udostępnienie w modelu otwartego dostępu, w sposób zgodny ze światowymi standardami, znacznej części bieżących polskich publikacji naukowych. Planowane jest udostępnienie 90 000 artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych. 25 000 z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie […]

Klauzula informacyjna

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 W przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) zaangażowane są podmioty, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem […]

Pliki do pobrania

W artykule znajdują się do wykorzystania i pobrania materiały informacyjne, promocyjne i poradniki