Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

16 kwietnia 2019 r. Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zawarło z Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydawnictwem, umowę na udostępnianie treści 66 czasopism naukowych na platformie ICM UW.

Czasopisma udostępniane są bezpłatnie w Bibliotece Nauki.