Platforma Polskich Publikacji Naukowych w Lublinie – podsumowanie szkolenia

W wydarzeniu wzięło udział 37 uczestników z regionu. Podczas spotkania zaprezentowana została Platforma Polskich Publikacji Naukowych – serwis współfinansowany ze środków POPC, nad którym trwają prace w ICM UW. Tematem szkolenia było również prawo autorskie oraz praktyczne aspekty przechodzenia na otwarte licencje.