Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia/konferencjiOświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego: W związku z przystąpieniem do projektu pn. Platforma Polskich Publikacji Naukowych oświadczam, że: 1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, […]

Pliki do pobrania

W artykule znajdują się do wykorzystania i pobrania materiały informacyjne, promocyjne i poradniki