PLATFORMA POLSKICH PUBLIKACJI NAUKOWYCH – PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt Platforma Polskich Publikacji Naukowych został zakończony w dniu 29.10.2021.

W ramach projektu powstała nowa odsłona Biblioteki Nauki (http://www.bibliotekanauki.pl) – serwisu udostępniającego w sposób otwarty pełne teksty i metadane artykułów oraz książek naukowych.

Do korzystania z Biblioteki Nauki wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu. Publikacje można przeglądać i pobierać bez konieczności logowania w serwisie. Publicznie dostępne są też narzędzia takie jak generowanie cytowań zgodnych z uznanymi standardami czy eksport danych do PBN.

Wykorzystanie infrastruktury informatycznej ICM UW gwarantuje trwałą dostępność treści oraz ich długoterminową archiwizację. Serwis został przygotowany z uwzględnieniem technicznych standardów dostępności WCAG oraz standardów w zakresie udostępniania i wymiany metadanych publikacji.

W trakcie realizacji projektu zawarto 376 umów z wydawcami. Pozyskano do udostępniania 95883 artykuły (w tym 51196 na licencjach Creative Commons), które połączono z dotychczasowymi treściami zgromadzonymi na platformie. W grudniu 2021 roku łączna liczba udostępnianych w Bibliotece Nauki artykułów przekraczała 430 000.

W wyniku realizacji zadań projektowych przygotowano ponadto nowe formaty (w tym wersje mobilne) 580 książek dostępnych dotychczas w serwisie Otwórz Książkę. Obecnie są one dostępne wraz z czasopismami na jednej platformie. Kolejne książki są dodawane do Biblioteki Nauki w ramach zawieranych na bieżąco umów z ich wydawcami.

W trakcie projektu przeprowadzono 23 szkolenia dla przedstawicieli wydawców i redakcji (w tym 18 w formie webinariów), w których wzięło udział 870 osób. Podczas szkoleń przekazywano uczestnikom wiedzę na temat otwartej nauki, korzyści z otwartego udostępniania publikacji naukowych, możliwych modeli biznesowych czasopism otwartych, a także uczono korzystania z nowej​ Platformy​ ​i​ dostępnych​ ​w jej ramach​ funkcji​ i narzędzi.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych! http://www.bibliotekanauki.pl