Platforma Polskich Publikacji Naukowych w Lublinie – podsumowanie szkolenia

2 lipca 2019 r. w murach Pałacu Czartoryskich w Lublinie, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przeprowadziło szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych. W wydarzeniu wzięło udział 37 uczestników z regionu. Podczas spotkania zaprezentowana została Platforma Polskich Publikacji Naukowych – serwis współfinansowany ze środków POPC, nad którym trwają prace w ICM UW. Tematem szkolenia było również prawo autorskie oraz praktyczne aspekty przechodzenia na otwarte licencje.

Szkolenie otworzył Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę kontynuowania szczytnych tradycji polskiej nauki i konieczność angażowania się w aktualne inicjatywy mające wpływ na jej rozwój i umiędzynarodowienie wyników badań polskich uczonych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele ICM UW poruszyli m.in. zagadnienia dotyczące wydawania czasopism na licencjach Creative Commons oraz – w ich kontekście – prawa autorskiego, funkcjonalności przyszłej platformy i zasad współpracy z obecnie działającą Biblioteką Nauki; omówiono także aktualne kierunki i trendy rozwoju nauki.

Odpowiadając na pytania uczestników, prowadzący wyjaśniali techniczne aspekty korzystania z platformy, w tym rozwiązania w zakresie automatyzacji importów i eksportów danych, polityki długiego przechowywania udostępnianych treści (long time archiving) i sposobów zawierania umów z autorami w związku z użyciem licencji według zmieniających się wymagań instytucji finansujących.

Projekt Platforma Polskich Publikacji Naukowych przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie serwisu służącego do przechowywania i udostępniania zasobów pełnotekstowych: treści artykułów i książek. Na początek, na Platformie znajdzie się 300000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 mobilnych wersji książek przygotowanych na podstawie zasobu serwisu otworzksiazke.pl.

Dla wydawców i autorów obecność na Platformie Polskich Publikacji Naukowych oznacza przede wszystkim korzyści skali i dobrą widoczność w Internecie, która zwiększa szanse na cytowalność treści zasobów naukowych m.in. w bazach SCOPUS czy Web of Science, ale i wysokie pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych Google, Google Scholar czy Baidu. Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). 

Cieszymy się z dużego zainteresowania naszym szkoleniem. Kolejne jego edycje odbędą się jeszcze w tym roku w innych regionach kraju, o czym będziemy informowali na stronie internetowej.
Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele zespołu projektowego ICM: Krzysztof Siewicz, Agnieszka Tomasik i Adam Wiciński.