Rejestracje na szkolenia

Podczas szkolenia Biblioteka Nauki – funkcjonalność platformy przeprowadzimy uczestników przez proces dodawania publikacji w nowym systemie. 

Szkolenie Biblioteka Nauki – funkcjonalność platformy, prawo autorskie obejmie proces dodawania publikacji w nowym systemie i zostanie rozszerzone o moduł dotyczący prawa autorskiego w kontekście przechodzenia na licencje Creative Commons.

Po spotkaniach zostaną założone konta użytkowników umożliwiające natychmiastowe dodawanie metadanych i pełnych tekstów na naszej platformie.  

Już teraz zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym serwisem Biblioteki Nauki.

Więcej informacji o wprowadzonych funkcjonalnościach tutaj.

Do udziału w szkoleniach nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu organizacji szkolenia/konferencji. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie http://pppn.icm.edu.pl w zakładce Dokumenty i zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez zespół ICM, w szczególności o organizowanych szkoleniach/konferencjach/warsztatach i innych eventach zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz 1204) przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego partnerów. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: pppn@icm.edu.pl . Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.