Prawo autorskie i licencje Creative Commons – webinarium

Data/Czas
Date(s) - 07/04/2020
11:00 - 15:00

Lokalizacja
webinarium, link do wydarzenia zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom

Kategorie


Program spotkania:

11.00: Wstęp i powitanie uczestników

11.00 – 12.00: SESJA I.
Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych
odpowiedzi na pytania z czatu

12.00 – 12.30: przerwa

12.30 – 14.00: SESJA II.
Prawne aspekty przechodzenia na licencje Creative Commons
odpowiedzi na pytania z czatu

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:
SESJA I: otwarty dostęp – zalety, przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce, Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.
SESJA II: wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie w kontekście licencji CC.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index, PBN, OJS). Na początek, na Platformie znajdzie się 300.000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł