Webinaria zamiast szkoleń

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zarządzeniem władz zaplanowane szkolenia dla redaktorów czasopism naukowych odbędą się w zmienionej formie.

ICM w porozumieniu ze współorganizatorami spotkań podjęło decyzję o odwołaniu osobistego udziału prowadzących i uczestników w szkoleniach, w ich miejsce zorganizowane zostaną webinaria.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną niezbędne instrukcje dotyczące połączenia się ze stroną transmisji i uruchomienia funkcji czatu.
Planowany program szkolenia, w związku ze zmianą jego formy zostanie dostosowany czasowo i merytorycznie.

Daty szkoleń nie powinny ulec zmianie, zarejestrowane osoby będą informowane na bieżąco.