Szkolenie w Częstochowie – podsumowanie

10 marca 2020 r. Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przeprowadziło szkolenie pn. “Szkolenie – Prawo autorskie i licencje Creative Commons” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W wydarzeniu udział wzięło 17 uczestników głównie z Uniwersytetu Jana Długosza. Współorganizatorem spotkania był prof. dr hab. Adam Regiewicz redaktor programowy Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Długosza.

Na szkolenie nie mogli przybyć zarejestrowani uczestnicy z innych ośrodków (Uniwersytetu Zielonogórskiego i innych uczelni) w związku z wprowadzanymi ograniczeniami w przemieszczaniu się w czasie epidemii koronawirusa.

Podczas spotkania zaprezentowana została Platforma Polskich Publikacji Naukowych – serwis współfinansowany ze środków POPC, nad którym trwają prace w ICM. Przedstawiciele ICM poruszyli również m.in. zagadnienia dotyczące wydawania czasopism na licencjach Creative Commons oraz – w ich kontekście – prawa autorskiego, funkcjonalności przyszłej platformy i zasad współpracy z obecnie działającą Biblioteką Nauki.

Duże zainteresowanie wzbudziły możliwości automatyzacji wprowadzania i wymiany z innymi platformami metadanych czasopism w Platformie Polskich Publikacji Naukowych. W ocenie uczestników bardzo pomocne w dalszym kształtowaniu polityki wydawniczej było wystąpienie Krzysztofa Siewicza i odpowiedź na wiele pytań dotyczących otwartego dostępu i przechodzenia na licencje Creative Commons.

Uczestnikom szkolenia po spotkaniu przesłano obszerne materiały uzupełniające.
Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele zespołu projektowego ICM: Krzysztof Siewicz i Ryszard Burek.