Webinarium dla zainteresowanych udziałem w postępowaniu zamówień publicznych na stworzenie projektu interfejsu użytkownika

Opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na stworzenie projektu interfejsu użytkownika Platformy Polskich Publikacji Naukowych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia z linku oraz do udziału w webinarium, które odbędzie się 14.04.2020 r. o godz. 12.00, na którym zostaną podane informacje pomocne w pracach nad projektem.

Zgłoszenia udziału w webinarium należy przesyłać na adres zp@icm.edu.pl. Zarejestrowani otrzymają link do wydarzenia.