Nowa Platforma zaprezentowana w Kaliszu

Agnieszka Tomasik i Adam Wiciński z ICM UW, podczas konferencji w Kaliszu zaprezentowali projekt Platformy Polskich Publikacji Naukowych.

Uczestnicy Konferencji poznali założenia projektu (jak np. modernizacja istniejącej Biblioteki Nauki, planowane metody wprowadzania treści na nową wersję platformy i rodzaje zasobów na nowej platformie), dowiedzieli się, w jaki sposób podnieść widoczność czasopisma w sieci bez dodatkowych środków finansowych i jak przystąpić do istniejącej i przyszłej platformy. Obecni otrzymali również w postaci drukowanej broszury informacyjne o otwartym dostępie i licencjach Creative Commons przeznaczone dla redaktorów i wydawców oraz dla naukowców.

Pytania po prezentacji dotyczyły głównie sposobu zamieszczania artykułów, ich postaci oraz opisu metadanymi.

Wystąpienie odbyło się 4 września 2019 r. w ramach 27. Konferencji Redaktorów Czasopism Akademickich w Kaliszu zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu.

Najbliższe prezentacje projektu wraz ze szkoleniami dotyczącymi przechodzenia na licencje Creative Commons odbędą się:

  • 5 listopada w Katowicach,
  • 26 listopada w Krakowie,
  • 10 grudnia w Gdańsku.

Zapraszamy również na spotkanie z nami 21 października w Warszawie podczas wydarzenia „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”, zorganizowanego z okazji nawiązania współpracy Biblioteki Nauki z ponad 1 000 czasopism naukowych.