5 powodów, dla których Wydawcy opłaca się publikowanie w Open Access – broszura

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wydawców i Redakcji czasopism naukowych zespół ICM UW opracowuje broszury informacyjne, które mogą Państwu służyć pomocą lub być argumentem w negocjacjach.

Do Państwa użytku oddajemy pierwszą broszurę pt. “5 powodów, dla których Wydawcy opłaca się publikowanie w Open Access”, którą dla wygody użytkownika podzieliliśmy na 2 części.
Pierwsza z nich to szybko i przystępnie podane najważniejsze argumenty za publikowaniem w otwartym dostępie (open access), druga z kolei stanowi rozszerzenie treści zawartych w części 1. Znajdziecie w niej Państwo m.in. definicje otwartego dostępu, informacje o rodzajach licencji Creative Commons, regulacjach prawnych dotyczących otwartego dostępu w Polsce, poradnik opisujące możliwe sposoby przejścia czasopisma na otwarty dostęp i wreszcie garść informacji o projekcie Platformy Polskich Publikacji Naukowych.

Kolejna broszura również dotyczyła będzie otwartego dostępu, jednak głównymi odbiorcami będą doktoranci i młodzi naukowcy.

Planujemy również opracowanie broszury dotyczącej samej Platformy Polskich Publikacji Naukowych, która będzie miała charakter bardziej techniczny, połączony z instrukcją obsługi.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania nas i zapoznawania się z najnowszymi informacjami. Prosimy również o możliwie szerokie polecanie naszej strony osobom zainteresowanym.

Broszura w obu częściach do pobrania z zakładki menu “Dokumenty”.