Otwarty dostęp, prawo autorskie i licencje Creative Commons 17.11.2020 r.

Data/Czas
Date(s) - 17/11/2020
11:00 - 14:30

Lokalizacja
webinarium, link do wydarzenia zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom

Kategorie


Bezpłatne szkolenie dla redakcji czasopism naukowych wydawanych przez instytuty badawcze.

Program spotkania:

11.00: Wstęp i powitanie uczestników

11.00 – 12.30: SESJA I. Adam Wiciński
Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych
odpowiedzi na pytania z czatu

12.30 – 13.00: przerwa

13.00 – 14.30: SESJA II. Krzysztof Siewicz
Prawne aspekty przechodzenia na licencje Creative Commons
odpowiedzi na pytania z czatu

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:
SESJA I:
– otwarty dostęp – zalety,
– przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce,
– wymogi i rekomendacje instytucji finansujących badania naukowe,
– Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych,
– procedura przystąpienia do platformy, umowa,
– wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych,
– wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.
SESJA II:
– wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw,
– prawo autorskie w kontekście licencji CC,
– przykłady zapisów umownych regulujących licencje.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index, PBN, OJS). Na początek, na Platformie znajdzie się 300.000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Rejestracja

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł