Webinar “Biblioteka Nauki – funkcjonalność Platformy + Otwarty dostęp i prawo autorskie” – 21.06.2021

Data/Czas
Date(s) - 21/06/2021
13:00 - 16:00

Lokalizacja
webinarium, link do wydarzenia zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom

Kategorie


Bezpłatne szkolenie dla redakcji i wydawców czasopism naukowych, których dane przekazywane są na Platformę Biblioteki Nauki poprzez importy.

W chwili obecnej zbliżamy się do końca okresu realizacji projektu “Platforma Polskich Publikacji Naukowych” (strona informacyjna projektu: https://pppn.icm.edu.pl). W ramach tego projektu opracowaliśmy między innymi nową odsłonę naszej platformy Biblioteka Nauki, na której będziemy prezentować wyłącznie pełnotekstowe zasoby czasopism oraz książek. Nowa platforma dostępna jest pod adresem https://bibliotekanauki.pl. Aktualnie przygotowujemy się do jej oficjalnej premiery – kończymy prace porządkowe związane z importem danych dotychczas zebranych publikacji oraz wprowadzaniem nowych użytkowników.

Zasilanie nowej platformy danymi jest możliwe w drodze automatycznych importów danych, m.in. z już istniejących baz indeksujących (np. CEJSH, PSJD, itd.). Jej wprowadzenie nie wpłynie na dotychczas funkcjonujące importy Państwa publikacji do tych baz, których nowa platforma nie zastępuje.

Nowa platforma oznacza natomiast zintegrowanie i bardziej nowoczesne udostępnianie zasobów pełnotekstowych. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich technicznych standardów będą one bardzo dobrze widoczne w popularnych wyszukiwarkach i łatwiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wprowadziliśmy ponadto atrakcyjniejszą formę prezentacji metadanych i pełnych tekstów publikacji, a także ulepszoną, pełnotekstową wyszukiwarkę. Nowa platforma obsługuje również mechanizm generowania cytowań.

Każde współpracujące z nami czasopismo dysponuje na nowej platformie własną „wizytówką”, w której może prezentować nie tylko zawartość poszczególnych wydań, ale też informacje o punktacji, indeksacji oraz wskaźnikach, składzie redakcji czy zasadach przyjmowania i recenzji tekstów. To duża pomoc w promocji nie tylko dla autorów publikacji, ale także dla samych wydawców i redakcji.

Dzięki integracji z PBN możliwe jest ułatwienie raportowania publikacji i unikanie ponownego wprowadzania danych ręcznie. Z kolei dostępne w systemie statystyki oraz otwarte API udostępniające dane publikacji mogą być bardzo pomocne w generowaniu raportów potrzebnych w procedurach grantowych i ewaluacyjnych.

Wszystkim współpracującym z nami wydawcom i redakcjom czasopism utworzymy konta na nowej platformie pozwalające na bezpośrednią weryfikację importowanych danych, wzbogacanie ich o dodatkowe informacje oraz bieżące utrzymanie ich aktualności.

Przygotowaliśmy dla Państwa również szkolenie, podczas którego dowiecie się Państwo więcej o zasygnalizowanych powyżej korzyściach z aktualizacji platformy oraz o zasadach obsługi aplikacji do zarządzania Waszymi publikacjami oraz wizytówkami czasopism. Osobną częścią szkolenia będzie prezentacja na temat prawnych aspektów przechodzenia na otwarte licencje.

Szkolenie odbędzie się online w dniu 21.06.2021 r. w godz. 13:00-16:00. Prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza, w którym macie też Państwo możliwość podania danych potrzebnych do założenia kont użytkowników osobom innym niż osoby kontaktowe wskazane w zawartych z ICM UW umowach.

Program spotkania:

13.00 – 13:15 Ryszard Burek
Wstęp i powitanie uczestników
Otwarty dostęp i Biblioteka Nauki
odpowiedzi na pytania

13.15 – 15.00 Agnieszka Skowerska
Platforma Polskich Publikacji Naukowych – prezentacja funkcjonalności Platformy
odpowiedzi na pytania

15.00 – 15.15
Przerwa

15.15 – 16.00  Krzysztof Siewicz
Prawne aspekty przechodzenia na licencje Creative Commons
odpowiedzi na pytania

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

CZĘŚĆ I

 • otwarty dostęp – zalety,
 • przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce,
 • wymogi i rekomendacje instytucji finansujących badania naukowe,
 • Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych,
 • procedura przystąpienia do platformy, umowa,
 • wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych,
 • wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

CZĘŚĆ II

 • prezentacja ogólnodostępnej części Platformy,
 • prezentacja części Platformy dla zalogowanych użytkowników, w tym informacje dotyczące importowania i eksportowania danych z baz źródłowych oraz eksportowania ich do PBN.

CZĘŚĆ III

 • wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw,
 • prawo autorskie w kontekście licencji CC,
 • przykłady zapisów umownych regulujących licencje.