Webinarium 28.04.2020 r. – podsumowanie

28 kwietnia 2020 r. Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przeprowadziło webinarium pn. “Szkolenie – Platforma Polskich Publikacji Naukowych, otwarty dostęp i prawo autorskie”. W wydarzeniu udział wzięło 65 uczestników z kilkunastu ośrodków w kraju, głównie z Łodzi i Kielc.

Wśród uczestników byli przedstawiciele redakcji i wydawnictw publikujących czasopisma naukowe, ale także reprezentanci uczelni i instytucji naukowych oraz badacze i naukowcy – autorzy artykułów i prac naukowych.

Było to drugie webinarium zorganizowane w zastępstwie szkoleń stacjonarnych zaplanowanych przed ograniczeniami związanymi z pandemią, które miały się odbyć w marcu i kwietniu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (współorganizatorami miały być Wydawnictwa UJK oraz Biblioteka) i w Łodzi (Politechnika Łódzka. Biblioteka).

Podczas spotkania zaprezentowana została Platforma Polskich Publikacji Naukowych – serwis współfinansowany ze środków POPC, nad którym trwają prace w ICM. Przedstawiciele ICM poruszyli również m.in. zagadnienia dotyczące wydawania czasopism na licencjach Creative Commons oraz – w ich kontekście – prawa autorskiego, funkcjonalności przyszłej platformy i zasad współpracy z obecnie działającą Biblioteką Nauki.

Pytania uczestników dotyczyły głównie możliwości nawiązania współpracy z platformą, warunkami technicznymi, prawnymi i ekonomicznymi współpracy, zadane pytania dotyczyły również praktycznych kwestii związanych z wprowadzaniem licencji otwartych. 

Uczestnicy wysoko ocenili tę formę szkolenia oraz jego wartość merytoryczną.
Informacje o kolejnych edycjach szkolenia i jego formie (webinarium i szkolenie stacjonarne) będą zamieszczane na stronie internetowej.
Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele zespołu projektowego ICM: Krzysztof Siewicz i Ryszard Burek.