Zaproszenie na szkolenie w Lublinie

2 lipca 2019 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego odbędzie się szkolenie dotyczące Platformy Polskich Czasopism Naukowych i udostępniania treści na licencjach creative commons.

Szkolenie wspólnie zorganizowali Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Program spotkania:

10.00 – 10.20: Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10.20 – 10.30: Wstęp
prof. Andrzej Wac-Włodarczyk, Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
dr Krzysztof Siewicz, ICM UW

10.30 – 12.00: SESJA I.
Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych
Agnieszka Tomasik, Adam Wiciński – ICM UW

12.00 – 12.45: przerwa obiadowa

12.45 – 14.15: SESJA II.
Prawa autorskie i licencje Creative Commons
dr Krzysztof Siewicz

14.15 – 14.30: przerwa kawowa

14.30 – 15.00: SESJA III.
Dyskusja i zakończenie.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:
SESJA I: otwarty dostęp – zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

SESJA II: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.

SESJA III: pytania uczestników.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek, na Platformie znajdzie się 300000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

2 lipca 2019 r. w siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, współorganizatora spotkania, przy Pl. Litewskim 2 w Lublinie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.

Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł