Webinar “Biblioteka Nauki – funkcjonalność Platformy + Otwarty dostęp i prawo autorskie” – 13.05.2021

Data/Czas
Date(s) - 13/05/2021
12:00 - 15:00

Lokalizacja
webinarium, link do wydarzenia zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom

Kategorie


Bezpłatne szkolenie dla redakcji i wydawców czasopism naukowych.

Program spotkania:

12.00 – 12:15 Ryszard Burek
Wstęp i powitanie uczestników
Otwarty dostęp i Biblioteka Nauki
odpowiedzi na pytania

12.15 – 13.45 Agnieszka Skowerska
Platforma Polskich Publikacji Naukowych – prezentacja funkcjonalności Platformy
odpowiedzi na pytania

13.45 – 14.00
Przerwa

14.00 – 15.00  Krzysztof Siewicz
Prawne aspekty przechodzenia na licencje Creative Commons
odpowiedzi na pytania

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:
CZĘŚĆ I

 • otwarty dostęp – zalety,
 • przepisy dotyczące otwartego dostępu w Polsce,
 • wymogi i rekomendacje instytucji finansujących badania naukowe,
 • Koalicja S, Plan S, indeksowanie w bazach międzynarodowych,
 • procedura przystąpienia do platformy, umowa,
 • wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych,
 • wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

CZĘŚĆ II

 • prezentacja ogólnodostępnej części Platformy,
 • prezentacja części Platformy dla zalogowanych użytkowników, w tym:
  • nowe sposoby dodawania treści (automatyczne i półautomatyczne możliwości wprowadzania metadanych i pełnych tekstów do formularzy publikacji naukowych),
  • informacje dotyczące importowania i eksportowania danych z baz źródłowych oraz eksportowania ich do PBN.

CZĘŚĆ III

 • wydawanie czasopisma na otwartych/wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw,
 • prawo autorskie w kontekście licencji CC,
 • przykłady zapisów umownych regulujących licencje.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index, PBN, OJS). Na początek, na Platformie znajdzie się 300.000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Rejestracja

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł