Rejestracje na szkolenia i spotkania

Redaktorów czasopism naukowych zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i spotkaniach dotyczących projektu Platformy Polskich Czasopism Naukowych oraz publikowania treści na licencjach otwartych.
Daty spotkań zostały podane w rubrykach formularza.

Najbliższe szkolenia:
30 marca 2021 r. (online) – rejestracja aktywna
20 kwietnia 2021 r. (online) – rejestracja nieaktywna
27 kwietnia 2021 r. (online) – rejestracja nieaktywna

13 i 14 maja 2021 r. zaplanowane zostały szkolenia z obsługi nowego oprogramowania serwisu dla redakcji współpracujących z serwisem Biblioteki Nauki i kolekcjami Agro, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL, PSJD.
Rejestracja na szkolenia z obsługi zostanie uruchomiona w kwietniu.

Formularz rejestracyjny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu organizacji szkolenia/konferencji. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie http://pppn.icm.edu.pl w zakładce Dokumenty i zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez zespół ICM, w szczególności o organizowanych szkoleniach/konferencjach/warsztatach i innych eventach zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz 1204) przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego partnerów. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: pppn@icm.edu.pl . Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.